Prace magisterskie? Pomoc w pisaniu

Nie wszyscy z nas mogą pochwalić się umiejętnością pisania lekko, a przede wszystkim na konkretny temat. Dotyczy to wielu osób bo np. studentów piszących prace licencjackie, polityków pragnących wygłaszać płomienne przemowy czy też osób zamawiających pisma procesowe. Jak wiadomo  każde z tych działań wymaga od piszącego posiadania solidnej bazy w postaci wiedzy połączonej z lekkim pisaniem. Najczęściej jednak w ten sposób pisze się prace magisterskie i dyplomowe kiedy to jeden student zleca wykonywanie tego rodzaju pracy bardziej uzdolnionemu koledze lub też specjalnej firmie zajmującej się tym procederem. Wszystkie wymienione wcześniej sytuacje są określane jako tak zwany ghostwriting. Osoba będąca ghostwriterem to faktyczny autor tekstu pod jakim podpisuje się już ktoś inny, a zatem osoba pisząca prace dyplomowe pozostaje w anonimowa. Nie powinno specjalnie w każdym z przypadków korzystania z pracy takich osób dziwić, że autorzy mają zakaz ujawniania się jako faktyczni twórcy danej pracy. Nierzadko takie praktyki są przecież nieetyczne, a w kontekście pisania prac naukowych nawet sprzeczne z prawem.

Dodaj komentarz